Velkommen til vår hjemmeside.

Her finner du informasjon om korets aktiviteter og arrangementer, om hvem vi er, hvem som sitter i styrer og komitéer, om hva vi synger og hvor vi gjør det!