Hvaler Trivselskor

Vi er et livssynsnøytralt blandakor som synger både i kirker og på pub.

Vi er for tiden 43 aktive medlemmer fordelt på fire stemmegrupper.

Dirigenten vår er Mette Christin Østby

Hvis du har lyst til å komme innom på en øvelse, så vil vi gjerne at du gir beskjed før du kommer - send e-post eller sms 928 80 271

Korets adresse:

Postboks 11 1684 Vesterøy

www.hvalertrivselskor.com

post@hvalertrivselskor.com

 

Korets kontonummer:

1111 20 55543

Kontingenten er 2000 kroner per år

Passive medlemmer betaler halv kontingent

Korets org. nr. 979 224 095

Vipps # 39893 benyttes kun ved vinlotteri & spesielle anledninger

 

Koret er medlem i Norsk Sangerforum

www.sangerforum.no

- og du finner oss på Facebook @hvalertrivselskor