Styret

Leder Kari Tønnesen

Nestleder Vidar Larsen

Sekretær Anne Skinstad

Kasserer Jan Ekeberg

Styremedlemmer Nina Bjelke og Grete Nicolaisen

Varamedlem Erik Nordum