Styret

Leder Vidar Larsen

Nestleder Kari Tønnesen

Sekretær Anne Skinstad

Kasserer Jan Ekeberg

Styremedlemmer Mona Iren Thoresen og Grete Nicolaisen

Varamedlem Erik Nordum