Våren 2022

Julen 2021

Sangliste 2021

Julen 2020

Sangliste 2020

Julen 2019

Våren og høsten 2019

Julen 2018

Musikalske perler fra film og scene 2018

Julen 2017

Våren og høsten 2017