Julen 2021

Sangliste 2021

Julen 2020

Sangliste 2020

Julen 2019

Våren og høsten 2019

Julen 2018

Musikalske perler fra film og scene 2018

Julen 2017

Våren og høsten 2017