Litt av hvert

Et utvalg av korets bilder - tilfeldig sammensatt!